Kinetics of the reactions prevailing during packed-bedchemical looping combustion of syngas using ilmenite

M. Ortiz Navarro, F. Gallucci, T. Melchiori, V. Spallina, M. van Sint Annaland

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Kinetics of the reactions prevailing during packed-bedchemical looping combustion of syngas using ilmenite'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen