Kinetics of the acid hydrolysis of cyclic oligomers from nylon 6 and nylon, 6,6

D. Heikens, P.H. Hermans, H.A. Veldhoven

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Kinetics of the acid hydrolysis of cyclic oligomers from nylon 6 and nylon, 6,6'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Chemische stoffen