Kinetics of supramolecular self-assembly

N. Tiwari

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

342 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • van der Schoot, Paul P.A.M., Promotor
  • Clercx, Herman J.H., Promotor
Datum van toekenning11 jan 2017
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-028-0462-1
StatusGepubliceerd - 11 jan 2017

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit