Kinetics of depletion interactions

G.A. Vliegenthart, P.P.A.M. Schoot, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Kinetics of depletion interactions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie