Kinetics and mechanism of chemical reactions in H2/O2/N2 flames at atmospheric pressure

O.P. Korobeinichev, A.G. Shmakov, I.V. Rybitskaya, T.A. Bolshova, D.A. Chernov, D.A. Knyazkov, A.A. Konnov

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  16 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Kinetics and mechanism of chemical reactions in H2/O2/N2 flames at atmospheric pressure'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Rekenkunde

  Chemische stoffen