Kinetic study of the water gas shift reaction in a microstructured reactor over molybdenum carbides with different morphology

E.V. Rebrov, M.H.J.M. Croon, de, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProc. 7th European Conference on Catalysis (EuropaCat VII), Book of Abstracts
Plaats van productieBulgaria, Sofia
Pagina's1-
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit