Kinetic separation of vaporous alcohol-water mixtures : modeling, experiments, feasibility study

B. Breure

    Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

    582 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Kinetic separation of vaporous alcohol-water mixtures : modeling, experiments, feasibility study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen