Kinetic inductance detectors based receiver array architectures for imaging at THz frequency

A. Iacono, A. Neto, G. Gerini, J.J.A. Baselmans, S. Yates, A. Baryshev, H.F.C. Hoevers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

67 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Kinetic inductance detectors based receiver array architectures for imaging at THz frequency'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth and Planetary Sciences

Physics

Engineering

Computer Science