Kinetic collision detection for low-density scenes in the black-box model

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresAbstractAcademic

35 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Kinetic collision detection for low-density scenes in the black-box model'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen