Kinematische constructie voor het bepalen van de hoofdafmetingen van topkranen van het 'Doppellenker'-type

E.A. Dijksman, H. Helden, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

145 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)w107-w115
TijdschriftDe Ingenieur
Volume72
Nummer van het tijdschrift19
StatusGepubliceerd - 1960
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit