Kinematic Structure of disturbed creeping flow in a finite cylinder

M.G.J. Verbruggen, V.T. Grinchenko

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)32-35
TijdschriftProceedings of the Ukrainian Academy of Sciences
Volume4
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit