Kinds of norms

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
519 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Kinds of norms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Kunst en humaniteit