Kinaesthetic and cutaneous contributions to the perception of compressibility

W. M. Bergmann Tiest, A.M.L. Kappers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

45 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Kinaesthetic and cutaneous contributions to the perception of compressibility'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science