Key technological enablers for ambitious climate goals: insights from the IPCC special report on global warming of 1.5 degrees C

Henri Waisman (Corresponding author), Heleen De Coninck, Joeri Rogelj

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
29 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer111001
Pagina's (van-tot)4
TijdschriftEnvironmental Research Letters
Volume14
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - nov. 2019
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit