Key issues for the successful design of an intelligent, interactive playground

J.A. Sturm, M.M. Bekker, B. Groenendaal, R. Wesselink, J.H. Eggen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

42 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Key issues for the successful design of an intelligent, interactive playground'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen