Key events and critical incidents influencing transport mode choice switching behavior: an exploratory study

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings 82nd Annual Meeting of the Transportation Research Board
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit