Kerr, Matt (1-WASN) ⋆Algebraic and arithmetic properties of period maps. Calabi-Yau varieties : arithmetic, geometry and physics, 173–208, Fields Inst. Monogr., 34, Fields Inst. Res. Math. Sci., Toronto, ON, 2015

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenAcademic

Originele taal-2Engels
ArtikelnummerMR3409776
Aantal pagina's2
TijdschriftMathematical Reviews
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit