Kernel bounds for structural parameterizations of pathwidth

H.L. Bodlaender, B.M.P. Jansen, S. Kratsch

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

17 Citaten (Scopus)
27 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Kernel bounds for structural parameterizations of pathwidth'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen