Kennisontwikkeling in een industriële context: Philips Nat.Lab.

F.K. Boersma

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftKIvI Nieuws
  Volume6
  Nummer van het tijdschrift15
  StatusGepubliceerd - 1999

  Citeer dit