Kennismanagement onder adviseurs

G.J.J. Post, M.C.D.P. Weggeman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Downloads (Pure)

Samenvatting

In kennisintensieve organisaties (KIO’s) speelt de productiefactor kennis - expliciete kennis en tacit knowledge - een bepalende rol. Het definieren, ontwikkelen, benutten en onderhouden van deze moeilijk grijpbare factor, is het onderwerp van wat kennismanagement (KM) is gaan heten. Daartoe behoort eveneens het ontwerpen, inzetten en evalueren van zowel harde als zachte instrumenten ter optimalisatie van de kenniswaardeketen. In dit artikel wordt een beeld geschetst van de wijze waarop in twee organisatie-adviesbureaus getracht is KM gestalte te geven en van de leervaringen die daarbij zIjn opgedaan.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)42-48
Aantal pagina's7
TijdschriftBedrijfskunde : Tijdschrift voor Modern Management
Volume69
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit