Kenniseconomie in evolutionair perspectief

K. Frenken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

De evolutionaire economie biedt in potentie een veelomvattend raamwerk om de verschillende facetten van de hedendaagse kenniseconomie te begrijpen. Dit artikel bespreekt eerst de kern van evolutionaire economie en de toepassingen op het gebied van bedrijfsstrategie, industriële organisatie en groeitheorie. Vervolgens wordt uitgewerkt hoe evolutionaire economie kan worden gebruikt voor de bestudering van de evolutie van kennis en de rol van kennis in de economie. Er wordt ingegaan op vragen als: wat is de evolutionaire oorsprong van nieuwe kennis? Wat is de rol van sociale netwerken in de ontwikkeling en verspreiding van kennis? En: waarom ontstaan bepaalde doorbraken in het denken in bepaalde steden van de wereld?
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)97-108
Aantal pagina's12
TijdschriftTPEdigitaal
Volume5
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit