KDD : the challenge to individualism

A.H. Vedder

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

40 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)275-281
TijdschriftEthics and Information Technology
Volume1
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit