Kasteel Amerongen: onderzoek naar het binnenklimaat

M.T.P. Ritmeijer, H.L. Schellen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

Het binnenklimaat van het monumentale museum Kasteel Amerongen is niet gunstig voor het behoud van de aanwezige collectie. De relatieve luchtvochtigheid in de meeste museale ruimtes is namelijk te hoog, evenals de variatie van deze grootheid per etmaal. Simulaties tonen aan dat het mogelijk is om de relatieve luchtvochtigheid in de hand te houden met een hygrostatisch geregeld verwarmingssysteem in de museale ruimtes, zodat het verval van de collectie waarschijnlijk wordt geminimaliseerd. Het artikel is een samenvatting van de afstudeerscriptie aan de Technische Universiteit Eindhoven
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)8-15
Aantal pagina's8
TijdschriftBouwfysica
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit