Karikatuur als remedie : Veertien omstreden premie A-woningen te Asten

J. Westra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

Als variant op de standaard premie A-woning hebben de 'Double You'·woningen van architect Jan Westra aan de voor- en achterkant zones die door de bewoners zelf kan worden gebruikt om woning of buitenruimte aan eigen wensen aan te passen. Deze 'you'-zones volgen de vorm van het kavel en zljn toegevoegd aan de standaard rechthoekige doos van de premie A-woning. Jan Westra beschrijft welke weerstanden moeten worden overwonnen voor deze 'karikatuur van de standaardoplossing'.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)9-13
Aantal pagina's5
TijdschriftArchitectuur en bouwen
Volume6
Nummer van het tijdschrift11
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit