Karakterisering en aanzet tot kwantificering van slijtage. Deel 1

D. Landheer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  36 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)64-69
  TijdschriftDe constructeur
  Volume20
  Nummer van het tijdschrift9
  StatusGepubliceerd - 1981

  Citeer dit