Kanttekeningen bij het visitatierapport HBO-Informatica

T.M.A. Bemelmans, K.M. Hee, van, A. Hacquebard

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)661-666
TijdschriftInformatie
Volume36
Nummer van het tijdschrift11
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit