Kanttekeningen bij de totale heuparthroplastiek met botplastiek en cement

T.J.J.H. Slooff, P. Buma, J.W. Schimmel, B.W. Schreurs, H.W.J. Huiskes, J.W.M. Gardeniers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

53 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)101-103
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Orthopaedie
Volume2
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit