Kansen, risico's en regulering

R.P.J.M. Raven, A.H.M. Waes, van

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukProfessioneel

Samenvatting

Het doel van dit hoofdstuk is om een eerste indruk te geven van de discussie over de economische beloften en risico’s van schaliegas en de betekenis hiervan voor de Nederlandse situatie. Voor een actueel overzicht van de technologische ontwikkelingen en de bijbehorende risico’s op het gebied schaliegas, verwijzen we naar het onderzoek van ingenieursbureau Witteveen+Bos dat in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken is uitgevoerd. Hierin zijn de mogelijke risico’s en gevolgen van het opsporen en winnen van schaliegas en steenkoolgas in Nederland in kaart gebracht in termen van veiligheid voor natuur, mens en milieu. Ook is onderzocht welke wet- en regelgeving van toepassing is (Rijksoverheid, 2012a). Dit hoofdstuk gaat allereerst kort in op enkele technische aspecten van schaliegas: wat is schaliegas en hoe wordt het gewonnen? Vervolgens gaat het over het winningpotentieel, de mogelijke economische opbrengsten en de risico’s van schaliegaswinning. Tot slot wordt gekeken wat deze ervaringen en ontwikkelingen kunnen betekenen voor de regulering van activiteiten voor (exploratieve) boringen naar schaliegas in Nederland.
Originele taal-2Nederlands
TitelSamen winnen : verbreding van de schaliegasdiscussie en handvaten voor besluitvorming
RedacteurenA. Vries, de, R. Est, van, A. Waes, van
Plaats van productieDen Haag
UitgeverijRathenau Instituut
Pagina's22-37
Aantal pagina's132
ISBN van geprinte versie978-90-77364-49-9
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit