(k-1)-mean significance levels of nonparametric multiple comparisons procedures

J.H. Oude Voshaar

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

    33 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van '(k-1)-mean significance levels of nonparametric multiple comparisons procedures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Zaken en Economie