Just-in-time patents and the development of standards

B. Kang, R. Bekkers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)
221 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Just-in-time patents and the development of standards'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen