Juridische problemen van een terrestrisch veldbioloog

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

Als onderzoeker met een project over oogstmijten zie ik mij geroepen drie vergunningen of ontheffingen aan te vragen, te weten: vogelvergunning F om vogels te mogen vangen, te bekijken op de parasitaire larven en daarna weer los te laten, en om de nesten te onderzoeken op de niet-parasitaire nimfen en volwassenen van de oogstmijten, een vergunning onder artikel 27 van de Jachtwet om vogels en zoogdieren die onder het zogenaamde wild vallen te mogen vangen met netten of vallen,' te bekijken op parasitaire larven en weer los te laten en om de nesten te mogen verstoren op zoek naar de andere stadia van de oogstmijten, een ontheffing van de Natuurbeschermingswet om egel, eikelmuis, hazelmuis, vleermuizen, moerasschildpad, slangen, hagedissen en volwassen kikkers en padden op larven te kunnen onderzoeken en, voor zover van toepassing, hun holen of nesten. Zonder al deze briefjes is 'De inventarisatie van Nederlandse Trombiculidae' een illegaal project ondanks de interessante biologische, oecologische en volksgezondheidsaspecten! Het zou het enige illegale project beslist niet zijn!
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)348-350
Aantal pagina's3
TijdschriftVakblad voor Biologen
Volume58
Nummer van het tijdschrift20
StatusGepubliceerd - 1978
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit