Judgments of average size changes for static and animated graduated circle displays

J.C. Kostelnick, J.D. Land, J.F. Juola

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Judgments of average size changes for static and animated graduated circle displays'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth and Planetary Sciences