Joy leads to overconfidence – and a simple remedy

P.D. Koellinger, T. Michl

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the NeuroPsychoEconomics Conference, 14-15 June 2012, Rotterdam, the Netherlands
StatusGepubliceerd - 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit

Koellinger, P. D., & Michl, T. (2012). Joy leads to overconfidence – and a simple remedy. In Proceedings of the NeuroPsychoEconomics Conference, 14-15 June 2012, Rotterdam, the Netherlands