Joy leads to overconfidence – and a simple remedy

P.D. Koellinger, T. Michl

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 12th European Academy of Management (EURAM), 6-8 June 2012, Rotterdam, the Netherlands
StatusGepubliceerd - 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit