Joint state and parameter estimation for discrete-time polytopic linear parameter-varying systems

H.P.G.J. Beelen, M.C.F. Donkers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCongresartikelpeer review

2 Citaten (Scopus)
8 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Joint state and parameter estimation for discrete-time polytopic linear parameter-varying systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science