Job security and the emotional and behavioural consequences thereof

L. van Zyl, C. van Eeden, S. Rothmann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)75-86
TijdschriftSouth African Journal of Business Management
Volume44
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit