Job satisfaction and teamwork : the role of supervisor support

M.A. Griffin, M.G. Patterson, M.A. West

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

167 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Job satisfaction and teamwork : the role of supervisor support'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Sociale wetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen