Job crafting and extra-role behavior : the role of work engagement and flourishing

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

187 Citaten (Scopus)
7 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Job crafting and extra-role behavior : the role of work engagement and flourishing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Sociale wetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen