JDSVD : a Jacobi-Davidson like SVD method

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

  40 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Plaats van productieUtrecht
  UitgeverijUtrecht University
  Aantal pagina's13
  StatusGepubliceerd - 2000

  Publicatie series

  NaamRijksuniversiteit Utrecht. Mathematisch Instituut : preprint
  Volume1128

  Citeer dit