Itinerarium: co-designing a tangible journey through history

P. Marti, M. Tittarelli, I. Iacono

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    1 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Itinerarium: co-designing a tangible journey through history'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Kunst en humaniteit