Iterative control for periodic tasks with robustness considerations, applied to a nanopositioning stage

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCongresartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Iterative control for periodic tasks with robustness considerations, applied to a nanopositioning stage'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen