ITER Upper Port Plug handling cask system assessment and design proposals

J. Pustjens, J.P. Friconneau, C.J.M. Heemskerk, J.F. Koning, J.P. Martins, P.C.J.N. Rosielle, M. Steinbuch

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'ITER Upper Port Plug handling cask system assessment and design proposals'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen