ITER reference ICRF antenna analysis with TOPICA Code

D. Milanesio, R. Maggiora, V. Lancellotti, V. Kyrytsya, G. Vecchi

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

41 Downloads (Pure)

Samenvatting

Sheets presentation
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of 48th Annual Meeting of the Division of Plasma Physics, October 30 - November 3 2006, Philadelphia, Pennsylvania
Pagina's1-29
StatusGepubliceerd - 2006

Publicatie series

NaamBulletin of the American Physical Society
Volume51
ISSN van geprinte versie0003-0503

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'ITER reference ICRF antenna analysis with TOPICA Code'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit