IT Role in Logistics and Supply Chain Management

M.R. Akbari, F. Heidari

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    Originele taal-2Engels
    TitelProceedings of 2nd National Congress of E-commerce
    StatusGepubliceerd - 2007

    Citeer dit