IT op menselijke maat : de relatie tussen organisatiestructuur en IT-architectuur

D.K. Hammer, M. Perdeck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

Samenvatting

Hoewel organisatiecultuur vaak wel ter sprake komt bij het ontwerp van een IT-architectuur, gebeurt dat zelden op een dusdanig systematische manier dat een duidelijke relatie wordt gelegd tussen de eigenschappen van de IT-architectuur en die van de organisatiecultuur. Dit artikel geeft een aanzet voor het leggen van een dergelijk verband met behulp van de zes dimensies van organisatiecultuur van Hofstede. Het betoog wordt geïllustreerd met enkele voorbeelden.
Originele taal-2Engels
TijdschriftArchitectuur & Infrastructuur
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit