Issues in applying statistical design of experiments, with special reference to toxicology of mixtures

E.D. Schoen

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

649 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Delft University of Technology
Begeleider(s)/adviseur
  • van der Laan, P., Promotor
  • Feron, V.J., Promotor, Externe Persoon
  • Dijkstra, J.B., Co-Promotor
Datum van toekenning17 okt 2000
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit