Isothermal moisture transport in partially saturated porous media

A.J.J. Zanden, van der, W.J. Coumans, P.J.A.M. Kerkhof, A.M.E. Schoenmakers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
126 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1525-1542
TijdschriftDrying Technology
Volume14
Nummer van het tijdschrift7&8
DOI's
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit