Isotachophoresis : the separation of amino acids

F.M. Everaerts, A.J.M. Put, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Isotachophoresis : the separation of amino acids'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Medicijnen en Levenswetenschappen