Isotachophoresis. The qualitative separation of cation mixtures

J.L. Beckers, F.M. Everaerts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

78 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Isotachophoresis. The qualitative separation of cation mixtures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Medicijnen en Levenswetenschappen