Isotachophoresis as a preseparation technique for liquid chromatography

A.C. Schoots, F.M. Everaerts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
105 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Isotachophoresis as a preseparation technique for liquid chromatography'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen